Power of Happiness

Hakan Döngel

Hakan Döngel – Barem Genel Müdür

Konuşma Konusu: Dünyada İşgücü Mutluluğu/Bağlılığı Araştırmaları ve X – Y Kuşağı

Hakan Döngel, ODTÜ mezunu ve 1999 yılından bu yana araştırma sektöründe farklı şirketlerde roller aldı. Bunlar arasında, PRNet‘de medya araştırmaları ve GfK Türkiye’de sektör yönetimi – iş geliştirme görevleri sayılabilir. Birçok üniversite ve kurumda dersler / seminerler veren Hakan, 2014 yılı başında BAREM’e katıldı.