Power of Happiness

Prof. Dr. Oğul Zengingönül

Prof. Dr. Oğul Zengingönül 1966 yılında Ankara’da doğmuştur.  1984 yılı Tevfik Fikret Lisesi mezunudur. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansına başlamış bir yandan da Cumhuriyet gazetesi Kitap Kulübü ve Gençlik Ekinde stajyerlik yapmış, yine 1986-1988 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi’nde Parlamento ve Dış Haberler muhabirliği görevinde bulunmuştur.

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 1993-1995 yılları arasında University of North London’dan kazandığı bursla doktora çalışmalarını İngiltere’de sürdürmüştür. 1995 yılından bugüne Sosyal Psikoloji, Çalışma Hayatı ve Sosyal Politika konularında dersler vermektedir.

2005 yılında “Yoksulluk, Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde: Küreselleşme” isimli kitabıyla Sosyal Politika temel bilim alanında Doçent unvanını, 2012 yılında da ‘Küresel Put: Tüketim Ekonomisi, Yeni Sapkınlık: Sosyal Bilinç’ isimli kitabıyla da Profesör unvanını almıştır.

2008-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Sosyal Psikoloji konu başlıklı derslerde misafir öğretim üyesi olarak derslere girmiştir. Bir çok  yayımlanmış makalesi ve yayımlanmış beş kitabı bulunmaktadır.

Zengingönül, 1997-2003 yılları arasında Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nde (ESİAD) AB projelerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde AB Proje Geliştirme Birimini kurmuştur.

Oğul Zengingönül 1997 yılından bugüne çeşitli  akademik ortamlarda, ulusal ve uluslararası konferanslarda; Tüketim Ekonomisi ve Sosyal Bilinç, Sürdürülebilir Motivasyon, İş-sosyal Hayat Dengesi, Öfke ve Stres Yönetimi, Potansiyelle Buluşmak, İlişkisel Davranış Becerileri, İş Hayatında Yükselirken Sırtımda Taşıdıklarım  konulu seminerler ve konuşmalar yürütmektedir.

ACTP Eurasian Gestalt Coaching Programını tamamlamıştır.

İleri seviyede İngilizce ve Fransızca dilbilgisine sahiptir.

Eskrimcidir, amatör olarak müzikle ilgilenmektedir. Piyano, çalmakta, perküsyon , bateri ve klarnet dersleri almaktadır. Evlidir, Ela ve Oya adında iki kızı vardır.