Power of Happiness

Shırı Ben Arzı

M.C.I – Medical Coaching Institute, CEO

Shiri Ben Arzi, Medikal Coach, Supervisor Coach, Fasilitatör, NLP Master Practitioner, TLT Master Practitioner ve uluslararası arenada tanınan bir eğitimcidir. Medical Coaching Institute’un kurucusu ve co-CEO’sudur ve Medical Coaching Master Trainer’dır. 1999’da seyrek rastlanan bir kronik hastalığa yakalanmasına ve doktorlar tarafından kendisine çok az yaşam şansı verilmesine rağmen, şu ana kadar olan kişisel ve profesyonel başarıları – hasta için, tıp personeli için ve çevresindeki herkes için – her zaman bir seçenek olduğunun kanıtıdır. MCI’ın vizyonu, medikal sistemde bu değişimin gerçekleşmesi için koçluk yaparak ve şifa vermenin ve hastayı yetkin kılmanın ilgili boyutlarını öğreterek kolaylaştırıcı olmaktır. Yıllar içinde Shiri medikal alanda MSD, TEVA, Pfizer, GlaxoSmithKline, Neopharm, Rafa Laboratories Ltd., Israil Sağlık Bakanlığı, Hasassah, Tel-Hashomer ve Rambam hastaneleri de dahil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum ile çalışmıştır. Shiri’nin vizyonu hastalar ve tıp personeli arasındaki diyaloğu iyileştirmek, hastanın yetkinliğine katkı sağlamak ve iyilik, hastalık, şifa ve ilaç kavramlarına bakışı değiştirmektir.

http://www.medical-coaching-institute.com/index.php/en/about-us