Power of Happiness

Vanessa Kıng

Vanessa King  – Action For Happiness Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşma Konusu: Şirket İçi Mutluluk, Yönetim Stilleri ve Esneklik

İngiltere’de kurulan ‘Action For Happiness’ Platformu’nun yönetim kurulu üyesi olan King, uluslararası alanda, Wellbeing-Esenlik (iyi olma hali) ve Resilience-Esneklik konularında çalışmalar yapmakta ve organizasyonlara ve bireylere eğitimler vermektedir.

Dünyada halen Uygulamalı Pozitif Psikoloji alanında bir guru olan Martin Seligman’ın yetiştirdiği bilim insanından biridir.

King’in diğer bir uzmanlığı da liderlik ve kurumlarda liderlik sistemleri kurmak üzerinedir.

King, Astra Zeneca, Boots, British Gas, British Library, British Telecom, DHL, DTI, Genzyme, KPMG, Lloyds, Marks and Spencer, National Audit Office, News Corporation, Philips, Radio Authority, RBS, Roche, Sainsburys, Sekisui Enzymes, Sony Ericsson, TNT, UK Healthcare Commission, UK Office of Science and Technology, UNHCR, University of Bradford, and Wolff Olins gibi pek çok farklı alanda farklı kurumlar ile çalışmalar yapmıştır.

Çalışmaları Sunday Telegraph, the Guardian ve Psychologies Magazine’de yayınlanan Vanessa’nın danışmanlık deneyimi İngiltere, Avrupa, Amerika ve Asya’da hem özel, hem de kamu sektöründe geniş bir alana yayılmaktadır.

King, ‘well-being’ konusundaki bilimsel çalışmalarını kurum ve liderlik deneyimleri ile birleştirerek kurumlarla atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. King, ‘10 Keys to Happier Living’ sisteminin de mimarıdır.